Kevyet
väliseinät

Toteutimme Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa rakennekirjaston palvelemaan suunnittelijoita, akustikkoja ja rakentajia.

Kirjastoon koottiin yleisimmin käytettyjä rakenneratkaisuja puurakentamiseen, joita tehtiin niin CLT- kuin rankarakenteisiin rakennuksiin.

PhoneStar ST Tri- äänieristyslevyjen vaikutus rakenteessa on erikseen ilmoitettu.

Väliseinäratkaisut on esitetty puu-, ja peltirankaisille sekä massiivirakenteisille rakenteille. Jokaisella rakenteella on ratkaisu, jolla saavutetaan vaadittavat DnT, w-äänierotasoluvut 44dB, 48dB sekä 52dB.

Peltiranka ratkaisussa on esitetty esimerkiksi hotellihuoneiden väliseinäratkaisuksi yksirunkoinen 95mm peltirangalla toteutettu ratkaisu.

PUURUNKOISET VÄLISEINÄT

Rankarakenne

Rankarakenne

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
66 mm 4 Pystykoolaus
13 mm 5 Sisäverhouslevy
6 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 104,5 mm

Rw = 49 dB (Phonestar vaikutus = 7 dB)

DETALJI KÄYRÄ
Rankarakenne

Rankarakenne

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
13 mm 3 Sisäverhouslevy
12.5 mm 4 PhoneStar
66 mm 5 Pystykoolaus
13 mm 6 Sisäverhouslevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 117,5 mm

Rw = 51 dB (Phonestar vaikutus = 5 dB)

DETALJI KÄYRÄ

Rankarakenne

Rankarakenne

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
66 mm 4 Pystykoolaus
12.5 mm 5 Phonestar
13 mm 6 Sisäverhouslevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 117 mm

Rw = 55 dB (Phonestar vaikutus = 12 dB)

DETALJI KÄYRÄ

MASSIIVIRUNKOISET VÄLISEINÄT

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
80 mm 4 CLT
12.5 mm 5 PhoneStar
13 mm 6 Sisäverhouslevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 131 mm

Rw = 47 dB (Phonestar vaikutus = 7 dB)

DETALJI KÄYRÄ

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
12.5 mm 4 PhoneStar
80 mm 5 CLT
12.5 mm 6 PhoneStar
12.5 mm 7 PhoneStar
13 mm 8 Sisäverhouslevy
9 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 156 mm

Rw = 51 dB (Phonestar vaikutus = 10 dB)

DETALJI KÄYRÄ

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
80 mm 2 CLT
25 mm 3 Koolaus
12.5 mm 4 PhoneStar
13 mm 5 Sisäverhouslevy
6 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 130,5 mm

Rw = 49 dB (Phonestar vaikutus = 6 dB)

DETALJI KÄYRÄ

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
80 mm 2 CLT
25 mm 3 Koolaus
12.5 mm 4 PhoneStar
12.5 mm 5 PhoneStar
13 mm 6 Sisäverhouslevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 143 mm

Rw = 52 dB (Phonestar vaikutus = 9 dB)

DETALJI KÄYRÄ

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
80 mm 2 CLT
13 mm 3 Sisäverhouslevy
66 mm 4 Peltirangat
12.5 mm 5 PhoneStar
13 mm 6 Sisäverhouslevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 184,5 mm

Rw = 56 dB (Phonestar vaikutus = 5 dB)

DETALJI KÄYRÄ

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
66 mm 4 Peltirangat
10 mm 5 Ilmaväli
100 mm 6 Kantava rakenne
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 201,5 mm

Rw = 59 dB (Phonestar vaikutus = 9 dB)

DETALJI KÄYRÄ

PELTIRANKAISET VÄLISEINÄT

Teräsranka

Teräsranka

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
66 mm 4 Peltirangat
13 mm 5 Sisäverhouslevy
6 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 104,5 mm

Rw = 52 dB (Phonestar vaikutus = 8 dB)

DETALJI KÄYRÄ

Teräsranka

Teräsranka

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
95 mm 4 Peltirangat
13 mm 5 Sisäverhouslevy
6 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 133,5 mm

Rw = 56 dB (Phonestar vaikutus = 8 dB)

DETALJI KÄYRÄ

Teräsranka

Teräsranka

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
66 mm 3 Peltirangat
12.5 mm 4 PhoneStar
13 mm 5 Sisäverhouslevy
6 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 104,5 mm

Rw = 49 dB (Phonestar vaikutus = 11 dB)

DETALJI KÄYRÄ

Teräsranka

Teräsranka

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
66 mm 4 Peltirangat
10 mm 5 Ilmarako
66 mm 6 Peltirangat
12.5 mm 7 PhoneStar
13 mm 8 Sisäverhouslevy
9 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 193 mm

Rw = 66 dB (Phonestar vaikutus = 19 dB)

DETALJI KÄYRÄ

Teräsranka

Teräsranka

1 Pintamateriaali
13 mm 2 Sisäverhouslevy
12.5 mm 3 PhoneStar
95 mm 4 Joustava peltiranka
12.5 mm 5 PhoneStar
13 mm 6 Sisäverhouslevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 146 mm

Rw = 62 dB (Phonestar vaikutus = 17 dB)

DETALJI KÄYRÄ