Äänieristysratkaisut / Rakennekirjasto suunnittelijoille / Porrashuoneen ja huoneistonväliset seinät

Porrashuoneen ja
huoneistonväliset seinät

Toteutimme Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa rakennekirjaston palvelemaan suunnittelijoita, akustikkoja ja rakentajia.

Kirjastoon koottiin yleisimmin käytettyjä rakenneratkaisuja puurakentamiseen, joita tehtiin niin CLT- kuin rankarakenteisiin rakennuksiin.

PhoneStar ST Tri- äänieristyslevyjen vaikutus rakenteessa on erikseen ilmoitettu.

RANKARAKENTEISET
PORRASHUONEEN VÄLISEINÄT

Rankarakenne

Rankarakenne

1 Pintamateriaali
18 mm 2 Palokipsilevy
12.5 mm 3 PhoneStar
198 mm 4 Pystyrunko
12 mm 5 Havuvaneri
18 mm 6 Palokipsilevy
7 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 258,5 mm

Rw = 58 dB (Phonestar vaikutus = 7dB)

DETALJI KÄYRÄ

MASSIIVIRAKENTEISET
PORRASHUONEEN VÄLISEINÄT

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
18 mm 2 Palokipsilevy
120 mm 3 CLT
28 mm 4 Kipsilevy
48 mm 5 Koolaus
12.5 mm 6 PhoneStar
13 mm 7 Sisäverhouslevy
8 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 239,5 mm

Rw = 58 dB (Phonestar vaikutus = 3dB)

DETALJI KÄYRÄ

CLT-rakenne

CLT-rakenne

1 Pintamateriaali
18 mm 2 Palokipsilevy
120 mm 3 CLT
18 mm 4 Palokipsilevy
48 mm 5 Koolaus
12.5 mm 6 PhoneStar
13 mm 7 Sisäverhouslevy
8 Pintamateriaali


Rakennepaksuus yhteensä: 229,5 mm

Rw = 58 dB (Phonestar vaikutus = 2dB)

DETALJI KÄYRÄ