Soita meille : 0207 439 670 · info@tiivistalo.fi

Contega ikkunantiivistysjärjestelmä

Rivitalo

OIKEA JA TURVALLINEN IKKUNAN ASENNUS

Sisältä tiiviimpi kuin ulkoa
Tämän asennusohjeen pohjana on
käytetty Saksalaista RAL (DIN 4107)
ja Itävaltalaista ÖNORM (B 5320)
-standardia.
Em. standardien mukaan karmin ja
seinäpinnan väliseen liitossaumaan
pätevät samat rakennusfysikaaliset
säännöt kuin ulkoseinäänkin, eli ”sisältä
tiiviimpi kuin ulkoa”.
• Sisäpuolella ikkunan liitossauman
on oltava diffuusiotiivis ja pitkäaikaisesti
ilmatiivis
• Ulkopuolella liitossauman on oltava
diffuusioavoin ja roiskevesitiivis.

Näitä periaatteita noudattamalla varmistetaan
ikkunoiden ja oviaukkojen
liitossauman toimivuus vuosikymmeniksi
eteenpäin.

ÖNORM- ja RAL -standardien
mukainen asennus tai “oikea”
ikkunan asennus
ÖNORM- ja RAL -standardien mukaan
ikkunan tai oven liitossauman
on oltava sisäpuolelta diffuusiotiivis ja
ulkopuolelta diffuusioavoin. Liitossauman
on kestettävä myös pitkäaikaisesti
mahdollisia ikkunan ja seinän
välisiä liikkeitä, jotka voivat johtua
esimerkiksi rakenteiden liikkumisesta,
venymisestä, lämpölaajenemisesta,
tärinästä tai tuulesta.
Tämä asennusohje noudattaa em.
standardien mukaista oikeaa asennustapaa.
Tässä ohjeessa suositellut
materiaalit täyttävät standardien
mukaiset vaatimukset. Lisäksi ohjeen
materiaaleista on olemassa tutkimustulokset,
joiden mukaan niiden
elinkaari on vähintään viisikymmentä
vuotta.

Riittääkö saumavaahto ?

Huoneilmaan pääsee jatkuvasti kosteutta
asumisesta johtuen (pyykin
kuivaaminen, saunan ja suihkun
käyttäminen, hengitys, ruoanlaitto
jne.). Kohonnut vesihöyrynpaine
pyrkii talviaikaan tasaantumaan
ulospäin höyrynsulun vuotokohdista
ja rakenteiden liitoksista.
Jos ikkunan liitossauman tiivistämiseen
on käytetty ainoastaan PU
-vaahtoa, sauma ei ole höyrytiivis.
Liika ilmankosteus pääsee siirtymään
vaahtokerroksen läpi ja
tiivistyy rakenteen kylmille pinnoille.
Rakenteisiin tiivistynyt vesi voi
myöhemmin aiheuttaa kosteus- ja
homevaurioita.
Liitossauman vaahdotus ei siis yksinään
riitä, vaan sauma tulee lisäksi
tiivistää sisäpuolelta diffuusiotiiviillä
liitosnauhalla tai tiivistysteipillä.

TURVALLISEEN ASENNUKSEEN TARVITTAVAT MATERIAALIT

Karmi liitetään ulko- ja sisäpuolelta ympäröivään rakenteeseen liitosnauhoilla.
Kivirakenteille tarkoitetuissa nauhoissa on yleensä yhtenäinen liimapinta.

Puurakenteiden nauhoissa on tavallisesti kaksi teippiraitaa, joista toinen liimataan ikkunaan ja toinen ympäröivään rakenteeseen.

Sekä ulko- että sisäpuolen nauhat kiinnitetään karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen.
Ikkunat ja ovet tulee asentaa niin, että standardien mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla kolmella tasolla.


 

1. Ulkoinen tiivistystaso (Roiskevesitiivis ja diffuusioavoin liitosnauha)
2. Lämmöneristystaso (PU-vaahto tai saumavilla)
3. Sisäinen tiivistystaso (Ilmatiivis ja diffuusiotiivis liitosnauha)

1. Ulkopuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido EXO
Rakennuksen ullkopuolella karmin
ja seinäpinnan välisen liitoksen on
oltava tuulenpitävä, kaatosadetiivis
ja säänkestävä. Liitosnauhan päälle
pitää voida tarvittaessa tasoittaa ja
sen höyrynvastus saa olla korkeintaan
neljäsosa sisäpuolen nauhan höyrynvastuksesta
(Sd < 0,7 m).
Rakennuksen ulkovaippa tulee suojata
niin, ettei rakenteisiin pääse valumavesiä.
Rakenteiden kastuminen on
estettävä myös rakennusaikana.

Turpoavat tiivistysnauhat
Jos julkisivun rakenne on sellainen,
että liitosnauhaa ei voi asentaa, ulkopuolella
voi käyttää turpoavaa tiivistysnauhaa.
Nauha liimataan karmiin
ennen karmin asentamista paikoilleen.
Nauha laajenee vähitellen roiskevesitiiviiksi
liitokseksi.

2. Lämmöneristys
Lämmöneristys asennetaan rakennesuunnitelmien
mukaan. Ikkunoiden liitosnauhat
ovat yhteensopivia kaikkien
lämmöneristeiden kanssa.

3. Sisäpuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido SL
Rakennuksen sisäpuolella karmin
ja seinäpinnan välisen liitoksen on
oltava ilmatiivis ja pysyvästi joustava.
Liitosnauhan on oltava sellainen, että
sen päälle voi tarvittaessa tasoittaa ja
siinä on oltava riittävä höyrynvastus
(Sd > 2,5 m).
Ikkuna- ja oviaukkojen lisäksi myös
höyrynsulun läpiviennit tulee tiivistää
tarkoitukseen sopivilla läpivientikauluksilla
tai tiivistysteipillä. Rakennusaikainen
kosteus on poistettava
riittävällä tuulettamisella.

LIITOSNAUHOJEN ASENTAMINEN

Vastepintojen pohjustus
Puurakenteessa nauhan tartuntapinnan tulee olla pölytön. Höyrynsulkukalvossa
ei saa olla silikaatteja tai rasvoja, jotka estävät liimojen ja
pohjustusaineiden tarttuvuuden. PE-kalvoa(höyrynsulkumuovi) käytettäessä
lämpötilan tulee olla yli +15 °C,jotta liiman ja muovin liitos saadaan
pitäväksi nopeammin.
Betonista on poistettava pöly, muottiöljy,betoniliima ja muut liiman
tarttumista heikentävät epäpuhtaudet. Huokoisilla alustoilla liiman tarttuvuuden
voi varmistaa pohjustusaineella.Epätasaiset alustat tasoitetaan tai hiotaan sileäksi.

Betonin lämpötilan tulee olla yli +10 °C ja suhteellisen kosteuden alle 95 %, jotta liima tarttuu pysyvästi.

Asentaminen karmiin
Karmin lämpötilan tulee aina olla vähintään +10 °C, jotta liitosnauhan
liima tarttuu. Karmin pinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.
Lohkeilevat maalit ja vastaavat poistetaan. Huokoiset alustat pohjustetaan
Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Nauha liimataan karmiin suojapaperia
purkaen niin, että se asettuu kauttaaltaantiiviisti karmin ulkokehälle
profiilin sisäreunaan. Karmin kulmissanauhaan tehdään laskos, jotta liitosnauhalle
saadaan työvaraa ikkunaaukon nurkissa. Jotta nauha ulottuisi
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on laskoksen pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden. Kun karmi asennetaan paikoilleen, nauha
taitetaan mutkalle rakenteiden väliin.

Tiivistämien runkorakenteeseen

Kun karmi on asennettu paikoilleen,
liitosnauha liimataan rakenteeseen
suojapaperia purkaen niin, että se
asettuu tiiviisti ympäröivän rakenteen
pintaan. Karmin kulmien kohdalla laskostusta
puretaan nauhaa painamalla
niin, että nauha asettuu ilmatiiviisti
ympäröivän rakenteen nurkkiin. Tarvittaessa
rakenteen ilmatiiveys varmistetaan
liitosnauhan päälle sivellettävällä
Wyflexa-tiivistysmassalla.
Liitosnauha voidaan maalata tai peittää
tasoitteella.

Jos ikkuna on jo asennettu
Jos ikkuna on jo asennettu ja vaahdotettu,
tiivistysnauha voidaan liimata
karmin päälle. On kuitenkin huolehdittava
siitä, että liitosnauhan teippiraita
tai vähintään 15 mm nauhan
liimapinnasta ulottuu sekä karmin että
ympäröivän rakenteen päälle. Nauhan
näkyviin jäävä osa voidaan peittää
esim. peitelistalla.

Ikkunapellit
Ikkunapellin alle asennetaan vesitiivis
itseliimautuva Extoseal Encors -butyylinauha.
Nauhan tarkoitus on estää
valumisveden vuotaminen ikkunapeltien
raosta seinärakenteisiin. Nauha
liimataan aukon alareunaan niin, että
se nousee myös aukon sivuille noin
10 cm. Lopuksi nauha peitetään ikkunapellillä
ja vuorilaudalla.