Soita meille : 0207 439 670 · info@tiivistalo.fi

TIIVISTYSOHJE HIRSITALOLLE, JOSSA KÄYTETÄÄN HÖYRYNSULKUNA HÖYRYNSULKUKANGASTA TAI -MUOVIA

Katso myös kuvagalleria ikkunan asentamisesta ja liitosnauhojen kiinnittämisestä:

Hirsitalon ikkunan tiivistäminen

VALITSE KOHDE

RISTIKKORAKENTEISEN YLÄPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITOS

TYÖVAIHEET

Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja LVI-putkien ympärille tulevat läpivientikaulukset höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsulun asentamista.

1. Intello höyrynsulkukankaat asennetaan niin, että reunimmainen vuota ulottuu yläohjauspuun alareunaan saakka. Kankaat kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan 10 – 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään 10 – 15 cm edellisen päälle ja liitos tiivistetään Tescon No.1 tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Jos höyrynsulku rikkoontuu esimerkiksi koolausta asennettaessa, höyrynsulun reiät paikataan tiivistysteipillä.

2. Yläpohjan höyrynsulku tiivistetään ylimpään hirsikertaan Contega Solido SL -liitosnauhalla tai Tescon No.1 tiivistysteipillä.

Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista. Jos käytetään liitosnauhaa, nauha kiinnitetään ensin höyrynsulkuun ja sitten seinään. Nauha ja teippi kiinnitetään niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Nauha tai teippi katkaistaan repäisemällä ja hierretään tiiviisti alustaansa. Nauhan tai teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin muodostuvien höyrynsulkujen laskostusten kohdalla. Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav- ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Ne asennetaan nurkkiin ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

3. Sisäkatto ja ulkoseinän sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava vähintään 25 mm leveitä.
 • Nauhassa ja teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan ja tiivistysteipin asentamista.

Höyrynsulun reuna tuodaan yläohjauspuun alapuolelle.

Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään ensin höyrynsulkuun ja sitten seinään.

Liitosnauha peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liitoskappale rakenteiden ulkonurkkiin.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

PALKKIRAKENTEISEN YLÄPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITOS

TYÖVAIHEET

Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja LVI-putkien ympärille tulevat läpivientikaulukset höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsulun asentamista.

Höyrynsulku tiivistetään ylimpään hirsikertaan Contega Solido SL -liitosnauhalla tai Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

1. Intello höyrynsulkukankaat asennetaan niin, että reunimmainen vuota ulottuu yläohjauspuun alareunaan saakka. Sivu- ja päätyseinällä höyrynsulku jätetään painumisvaran takia mutkalle. Kankaat limitetään 10 – 15 cm päällekkäin ja liitos tiivistetään Tescon No.1 tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Jos rakenteessa on kurkihirsi, ylin vuota tiivistetään sen kylkeen tai kurkihirren päälle asennettavaan erilliseen höyrynsulkukaistaleeseen.

Päätyseinällä kattopalkkien alapuolelle asennetaan Orcon F -tiivistysliimaa hirsikertojen väleihin 4 mm:n läpimittaisina ja n. 5 cm:n pituisena palkoina.

2. Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista. Contega Solido SL -liitosnauha kiinnitetään ensin höyrynsulkuun ja sitten seinään.Päätyseinällä nauha tai teippi painetaan kiinni hirsikertojen väleissä oleviin liimapalkoihin. Nauhan tai teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Tiivistä huolellisesti nurkkiin muodostuvat höyrynsulkujen laskostukset. Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav- ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

3. Sisäkatto ja ulkoseinän sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava vähintään 25 mm leveitä.
 • Nauhassa ja teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan ja tiivistysteipin asentamista.

Hirsikertojen väleihin asennetaan Orcon F -tiivistysliimaa.

Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään ensin höyrynsulkuun ja sitten seinään.

Liitosnauha peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liitoskappale rakenteiden ulkonurkkiin.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

KEHÄRAKENTEISEN YLÄPOHJAN JA ERISTETYN ULKOSEINÄN LIITOS

TYÖVAIHEET

Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja LVI-putkien ympärille tulevat läpivientikaulukset höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsulun asentamista.

Yläpohjan höyrynsulut tiivistetään toisiinsa ja seinän höyrynsulkuun Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä. Ennen tiivistämistä tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla tai harjalla.

1. Intello höyrynsulkukankaat asennetaan mahdollisimman leveinä kaistaleina, jotta tiivistettävien saumojen määrä olisi mahdollisimman pieni. Kankaat kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan 10 – 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään 10 – 15 cm edellisen päälle.

2. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään höyrynsulkukalvojen liitoskohtaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Teippi katkaistaan repäisemällä ja hierretään tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin muodostuvien höyrynsulkujen laskostusten kohdalla. Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

3. Sisäkatto ja ulkoseinän sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava vähintään 25 mm leveitä.
 • Nauhassa ja teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan ja tiivistysteipin asentamista.

Höyrynsulkukalvot limitetään 150 – 200 mm toistensa päälle.

Tiivistysteippi kiinnitetään höyrynsulkukalvojen liitoskohtaan.

Tiivistysteippi peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liitoskappale rakenteiden ulkonurkkiin.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

VÄLIPOHJAPALKKIEN TIIVISTÄMINEN KEHÄRAKENTEISEN YLÄPOHJAN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Yläkerran höyrynsulku tulee liittää alakerran höyrynsulkuun katkeamattomasti ja niin, ettei höyrynsulkutasoon jää ilmavuotoja. Jos välipohjapalkit joudutaan viemään höyrynsulkukalvon läpi, palkit tiivistetään höyrynsulkuun venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

1. Päätyseinällä reunimmaisen välipohjapalkin taakse asennetaan erillinen höyrynsulkukalvo, joka tiivistetään Tescon-tiivistysteipillä yläreunastaan kehärakenteen höyrynsulkuun ja alareunastaan ylimpään hirsikertaan.

2. Sivuseinällä ulkoseinän höyrynsulku leikataan ensin välipohjapalkin kohdalta noin 25 cm:n matkalta halki ja helmat pudotetaan palkkien väliin.

3. Yläkerran höyrynsulku tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Teipistä leikataan palkin sivua pitempiä paloja. Teippi liimataan palkin ja höyrynsulkulevyn liitoskohtaan ja ylimenevät teipin päät käännetään palkin sivulle. Kulmissa teippiä venytetään niin, että se seuraa tiivistettävää saumaa ja palkin pintaa.

Lopuksi tiivistetään välipohjapalkin alapuolella auki leikatut helmat toisiinsa Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepintojen on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Reunimmaisen välipohjapalkin taakse asennettu höyrynsulkukaistale tiivistetään ylä- ja alakerran höyrynsulkuihin tiivistysteipillä.

Yläkerran höyrynsulku leikataan palkkien kohdalta halki ja helmat pudotetaan palkkien väliin.

Höyrynsulku tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä tiivistysteipillä.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

BETONIRAKENTEISEN ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITOS

TYÖVAIHEET

Ulkoseinä tiivistetään maanvaraiseen betonialapohjaan tai alapohjan ontelolaatastoon Contega Solido SL -liitosnauhalla. Ennen tiivistämistä betoniliima hiotaan pois ja lattia puhdistetaan huolellisesti.

1. Liitosnauhan alle jäävä lattian vastepinta pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat tasoitetaan ennen pohjustusaineen levittämistä.

Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

2. Contega Solido SL -liitosnauha kiinnitetään ulkoseinään suojapaperia purkaen niin, että nauha ulottuu reunaerotuskaistan yli betonilattiaan saakka.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

3. Ulkoseinällä liitosnauha jää peitelistan alle. Lattiassa liitosnauhan voi peittää tasoitteella, maalilla ja erilaisilla pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi parketilla ja keraamisella laatalla.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava betoniin vähintään 30 mm ja hirsirakenteeseen 25 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Liitosnauhan betoninen vastepinta tasoitetaan ja pohjustetaan.

Liitosnauha kiinnitetään ensin seinään ja sitten lattiaan.

Liitosnauha peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

Tuotekortti

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

M1-päästöluokiteltu venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liimattava sisänurkan tiivistyskappale

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liimattava ulkonurkan tiivistyskappale.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

PUURAKENTEISEN ALAPOHJAN HÖYRYNSULUN JA ULKOSEINÄN LIITOS

TYÖVAIHEET

Rossipohjaisen puualapohjan höyrynsulut tiivistetään toisiinsa ja ulkoseinään Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä. Ennen tiivistämistä tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla tai harjalla.

1. Intello höyrynsulkukankaat asennetaan niin, että reunimmaisen höyrynsulun helma nostetaan ulkoseinälle. Kankaat kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan 10 – 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään 10 – 15 cm edellisen päälle ja liitos tiivistetään Tescon No.1 tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Jos höyrynsulku rikkoontuu esimerkiksi koolausta asennettaessa, höyrynsulun reiät paikataan tiivistysteipillä.

2. Tiivistysteippi liimataan kokonaisuudessaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi kiinnitetään voimakkaasti hiertäen ilmatiiviiksi liitokseksi ja katkaistaan repäisemällä.

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin muodostuvien höyrynsulkujen laskostusten kohdalla. Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

3. Lattian pintamateriaalit ja ulkoseinän peitelistat asennetaan paikoilleen. Tiivistysteipin voi peittää kaikilla tavallisilla pintamateriaaleilla.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava aina vähintään 25 mm leveä.
 • Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

Alapohjan höyrynsulun helma nostetaan ulkoseinälle.

Tiivistysteippi kiinnitetään suojapaperia purkaen höyrynsulun ja seinän liitoskohtaan.

Tiivistysteippi peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

M1-päästöluokiteltu venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liimattava sisänurkan tiivistyskappale

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liimattava ulkonurkan tiivistyskappale.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

LÄPIVIENTIPUTKIEN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Läpivientiputket tiivistetään höyrynsulkuun Kaflex- ja Roflex-läpivientikauluksilla.

Ennen tiivistämistä tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkuun tehdään putkien ja kaapelin kokoiset reiät ja putket tuodaan höyrynsulkulevyn läpi. Jos reikä on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

2. Ohuet putket ja kaapelit (Kaflex-läpivientikaulus)
Kaflex-läpivientikaulus asennetaan putken tai kaapelin ympärille, suojapaperi poistetaan ja kaulus kiinnitetään liimapinnastaan höyrynsulkuun.

2. Paksut putket (Roflex-läpivientikaulus)
Roflex-läpivientikaulus asennetaan putken ympärille. Teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään puoliksi höyrynsulkuun ja puoliksi Roflex-läpivientikauluksen reunaan. Kauluksen kulmissa teipit tuodaan toistensa yli ristiin.

Paksut putket voi tiivistää myös Tescon No.1 -tiivistysteipillä seuraavasti. Teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään läpivientiputken pintaan putken suuntaisesti niin, että se ulottuu reilusti höyrynsulun päälle. Teippiä kiinnitettäessä teipin liimanauhaa venytetään niin, että se asettuu rypyttömästi putken ja höyrynsulun pintaan. Sama työvaihe toistetaan kunnes putki on kokonaan kierretty.

3. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoilleen, teippi ja kaulukset jäävät piiloon sen alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin ja läpivientikauluksen vastepintojen on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkuun tehdään putken kokoinen reikä ja putki tuodaan levyn läpi.

Kaulus asennetaan putken ympärille ja kiinnitetään höyrynsulkuun liimapinnastaan tai tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX

KAFLEX

KAFLEX

Läpivientikaulukset kaapeleille ja sähköputkille.

Tuotekortti

ROFLEX

ROFLEX

ROFLEX

Läpivientikaulukset LVI-putkille.

<a href=”https://www.tiivistalo.fi/lapiviennit/”>Tuotekortti</a>

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

HARKKORAKENTEISEN SAVUHORMIN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Muurattu savuhormi tiivistetään höyrynsulkuun 15 cm leveällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä. Hormi tiivistetään höyrynsulkuun alapuolelta. Tarpeen vaatiessa harkon pinta pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella liiman tartunnan parantamiseksi.

1. Höyrynsulkuun tehdään aluksi hormin kokoinen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan jatkamaan, irrallinen höyrynsulkukaistale asennetaan höyrynsulun yläpuolelle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

Hormi puhdistetaan pölystä ja epäpuhtauksista harjaamalla. Tämän jälkeen se pyyhitään pölyttömäksi kuivalla liinalla.

2. Teipistä leikataan 20 cm piipun sivua pitempi pala. Alempi suojapaperi irrotetaan ja teippi asennetaan hormin kylkeen höyrynsulun ja hormin yhtymäkohtaan niin, että ylitys on molemmista päistä 10 cm. Teipin päät taitetaan ja käännetään hormin viereisille sivuille.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään höyrynsulkuun. Hormin nurkissa teippiä venytetään niin, että se asettuu tiiviisti höyrynsulun ja hormin pintaan.

Työvaiheet toistetaan hormin kaikilla sivuilla.

3. Sisäkaton alle jäävä osa tiivistysteippiä peitetään tasoitetöiden yhteydessä tasoitteella.  Tämän jälkeen sisäkatto voidaan asentaa paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Teipin vastepinnan on oltava betoniin ja harkkoon vähintään 30 mm ja höyrynsulkuun 25 mm leveä.
 • Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Jos tiivistysteippi tarttuu huonosti hormin pintaan, teipin vastepinta pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

Höyrynsulkuun tehdään aluksi hormin kokoinen aukko.

Teippi asennetaan hormin kylkeen höyrynsulun ja hormin yhtymäkohtaan niin, että ylitys on molemmista päistä 10 cm.

Jos teippi jää näkyviin, se voidaan peittää tasoitteella.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

15 cm leveä venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

TERÄSRAKENTEISEN SAVUHORMIN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Läpimitaltaan alle 350 mm:n teräshormi liitetään höyrynsulkuun LVI-putkien tapaan Roflex -läpivientikauluksella.

Ennen tiivistämistä hormi vuorataan palovillalla ja hormin ympärille tehdään teräsohutlevystä suojakaulus. Suojakauluksen tulee ulottua höyrynsulun alapuolelle.  Höyrynsulun suojaetäisyys metallihormista on 120 – 150 mm käytettävästä palovillasta ja hormin eristepaksuudesta riippuen. Suojaetäisyyden sisällä ei saa olla palavaa materiaalia.

1. Leikkaa höyrynsulkuun läpivientiputken kokoinen aukko.

2. Roflex-läpivientikaulus asennetaan hormin ympärille. Teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään puoliksi höyrynsulkuun ja puoliksi Roflex-läpivientikauluksen reunaan. Kauluksen kulmissa teipit tuodaan toistensa yli ristiin.

3. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoilleen, kaulus jää piiloon sen alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava aina vähintään 25 mm leveä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkuun tehdään hormin kokoinen reikä ja hormi tuodaan höyrynsulun läpi.

Kaulus asennetaan hormin ympärille ja kiinnitetään höyrynsulkuun tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

ROFLEX

ROFLEX

ROFLEX

Läpivientikaulukset paksuille putkille.

Tuotekortti</a>

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. M1-päästöluokiteltu.

Tuotekortti

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

IKKUNOIDEN JA OVIEN KARMIEN TIIVISTÄMINEN SISÄPUOLISIIN RAKENTEISIIN

TYÖVAIHEET

Karapuut kiinnitetään ja eristetään valmistajan ohjeen mukaisesti. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan huolellisesti ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Contega -liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Contega SL asennetaan karmin sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan.

1.  Tekstipuolen suojapaperi poistetaan ja liitosnauha kiinnitetään karmin reunaan koko liimaraidan leveydeltä. Contega SL asennetaan sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan. Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli n. 40 mm ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Kulmien ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla. Lopuksi liitosnauhan päät liitetään yhteen TESCON-tiivistysteipillä.

2. Ikkuna asennetaan paikoilleen ja tilkerako täytetään. Contega SL -liitosnauha kiinnitetään sivuilla karapuuhun ja alhaalla hirsikertaan. Ylhäällä nauhaa jatketaan toisella nauhalla niin, että se ulottuu hirteen saakka.

Hirsikertojen välisiin saumoihin karapuun viereen levitetään n. 3 cm mittainen palko ORCON F -tiivistysliimaa.

3. Tescon-tiivistysteippi kiinnitetään ikkunan ja karapuun välisen sauman päälle ja painetaan kiinni liimapalkoihin lastaa apuna käyttäen. Lopuksi karapuu tiivistetään erillisellä teipin palalla alapuoliseen hirteen.

Pielilaudat ja peitelistat asennetaan paikoilleen. Liitosnauha jää piiloon niiden alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 25 mm leveitä.
 • Liitosnauhassa ja tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Kun ikkuna on asennettu, nauhat kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

Peitelistat asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SL

CONTEGA SL

CONTEGA SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä tiivistysteippi.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Yleistiivistysteippi.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

IKKUNOIDEN JA OVIEN KARMIEN TIIVISTÄMINEN ULKOPUOLISIIN RAKENTEISIIN

TYÖVAIHEET

Karapuut kiinnitetään ja eristetään valmistajan ohjeen mukaisesti. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan huolellisesti ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Contega -liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Contega SL asennetaan karmin sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan.

1.  Tekstipuolen suojapaperi poistetaan ja liitosnauha kiinnitetään karmin reunaan koko liimaraidan leveydeltä. Contega SL asennetaan sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan. Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli n. 40 mm ja liimapinnat puristetaan yhteen. Kulmien ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla. Nauhan päät liitetään yhteen TESCON-tiivistysteipillä.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan ikkuna-aukkoon ja nostetaan sivuilla 50 – 100 mm:n korkeuteen. Nauha painetaan huolellisesti aukon nurkkiin.

3. Ikkuna asennetaan paikoilleen ja tilkerako täytetään. Liitosnauha kiinnitetään sivuilla karapuuhun ja alhaalla Extoseal Encors -nauhan päälle. Ylhäällä nauhaa jatketaan toisella nauhalla hirteen saakka.Hirsikertojen välisiin saumoihin karapuun viereen levitetään n. 3 cm mittainen palko ORCON F -tiivistysliimaa. Karapuun ja hirren välinen rako peitetään Tescon-tiivistysteipillä ja teippi painetaan huolellisesti kiinni liimapalkoihin. Lopuksi karapuu tiivistetään erillisellä teipin palalla alapuoliseen hirteen.

Peitelistat ja vesipelti asennetaan niin, että tiivistys ei vaurioidu.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 25 mm leveitä.
 • Liitosnauhassa ja tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega EXO -nauha kiinnitetään rakenteeseen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SL

CONTEGA SL

CONTEGA SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä tiivistysteippi.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Yleistiivistysteippi.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

SÄHKÖRASIOIDEN TIIVISTÄMINEN

TYÖVAIHEET

Sähköputket tuodaan sähkörasioille hirsissä olevien sähköreikien kautta. Jos putket tuodaan yläpohjan höyrynsulun läpi, ne tiivistetään höyrynsulkuun Kaflex-läpivientikauluksilla.

Jos höyrynsulku joudutaan rikkomaan sähkörasioita asennettaessa, rasiat asennetaan Instaabox-asennuslaatikon avulla.

1. HIRSIKEHIKON SÄHKÖRASIAT

Sähköputket ja -kaapelit tuodaan rasioille hirsissä olevien sähköreikien kautta. Kun putket on asennettu, sähköreikien päät eristetään uretaanilla ja tiivistetään ilmatiiviiksi Orcon F -tiivistysliimalla.

Sähkörasiat ja peitelevyt voidaan asentaa paikoilleen.

2 – 3. KEHÄRAKENTEEN SÄHKÖRASIAT

Höyrynsulkuun tehdään asennuslaatikon upotusalueen kokoinen reikä. Reiän taakse kiinnitetään asennuslauta sähkörasian kiinnittämistä varten.

Asennuslaatikkoa voidaan jatkaa sopivan mittaiseksi leikkaamalla laatikoista toinen pääty irti ja liittämällä ne yhteen tiivistysteipillä.

Sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään ja sähkörasia kiinnitetään ruuveilla asennuslaatikon läpi takana olevaan asennuslautaan.

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulkun vastepinta puhdistetaan ja asennuslaatikko tiivistetään reunoistaan höyrynsulkuun Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt voidaan asentaa paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Liitosnauhassa ja tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Hirsikehikossa sähköreikien päät eristetään ja tiivistetään ilmatiiviiksi.

Kehärakenteessa sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään.

Kehärakenteessa asennuslaatikko tiivistetään höyrynsulkuun.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INSTAABOX

INSTAABOX

INSTAABOX

Ilmatiivis asennuslaatikko sähkörasioille.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä tiivistysteippi.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön tiivistysteippi.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima.

Tuotekortti

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF