Höyrynsulkujen ominaisuudet

HÖYRYNSULKUMUOVI, ILMANSULKUPAPERI VAI HYGROKALVO ?

HÖYRYNSULKUMUOVI

Yleisimmin käytetty höyrynsulkumateriaali. PE -kalvo on diffuusiotiivis eli se ei päästä kosteutta lävitseen. Talvella kosteus pyrkii tasoittumaan kohti eristettä, jonka muovi estää tehokkaasti. Kesällä kosteus taas pyrkii tasaantumaan eristeestä huonetilaan, jonka muovi estää yhtä tehokkaasti.

Muovin käyttö alkoi yleistyä 60-luvulla, kun mineraalivillan käyttö yleistyi. Mineraalivillan ominaisuudet olivat paremmat mm. sen painumattomuuden vuoksi. Myös lämpöarvo oli silloisia puukuitueristeitä parempi.

ILMANSULKUPAPERI

Ilmasulkupaperin käyttö höyrynsulkuna/ ilmansulkuna on yleistä ns. hengittävissä rakenteissa. Ilmansulkupaperin diffuusiovastus on lähes 20 kertaa pienempi kuin höyrynsulkumuovin, jolloin se päästää kosteutta lävitseen. Ilmansulkupaperi päästää kosteutta lävitseen kesällä rakennuksen sisällepäin ja talvella ulospäin kohti eristettä.

Tämä ns. hengittävä rakennetyyppi tuli 40 – 50-luvulla tutuksi mm. rintamamiestaloissa. Eristeenä käytettiin kutteria tms. luonnonmateriaalia. Nykyään käytetään puukuitueristeitä.

INTELLO – HYGROKALVO

Intello antaa korkean diffuusiovastuksen talvella ja hyvin alhaisen kesällä. Tätä ominaisuutta tarvitaan nykyaikaisessa rakennuksessa, nykyaikaisilla asumisen ja mukavuuden vaatimuksilla.

Intellon kosteutta tasaava ominaisuus on ainutlaatuinen. Talvella se toimii kuin muovi, eikä päästä kosteutta läpi. Kesällä Intellon kuivumispotentiaali on kymmenkertainen verrattuna paperiin. Tämä ominaisuus moninkertaistaa rakenteen kuivumisvaran. Kosteusvaurioiden perimmäinen syy on se, että rakenteet kastuvat enemmän kuin kuivuvat.

Kaikki huokoiset eristemateriaalit ovat yhteensopivia Intello XN:n kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kivi- ja lasivilla, puukuitueristeet ja selluvilla.

Pitääkö talon olla ilmatiivis?

Usein kuulee sanottavan, että rakennetaan liian tiiviitä taloja ja että liian tiivis rakennus ei “hengitä”. Tämä väite perustuu sellaiseen vaaralliseen käsitykseen, että kun höyrynsulussa on reikiä, niin rakenteet kuivuvat paremmin.

Toisin kuin yleisesti luullaan, rakennuksen vaipan ilmavuodoilla ei ole mitään yhteistä rakenteiden ns. hengittävyyden kanssa. Hengittävän rakenteen tulee olla ehdottoman ilmatiivis. Muutoin sen talviaikainen kosteusrasitus kasvaa hallitsemattomasti niin, etteivät rakenteet ehdi kuivua kesän mittaan riittävästi. Kosteuden määrä kasvaa rakenteessa vuosi vuodelta.

Vuotava rakennuksen vaippa on vakava rakennusvirhe

Jos höyrynsulku vuotaa, se johtaa erittäin nopeasti kosteusvaurioon, koska talviaikainen sisäilman kosteus pääsee kulkeutumaan kylmiin eristeisiin. Asia on helppo ymmärtää, kun kuvitellaan, että pidetään pakastimen ovea raollaan. Pakastimen sisältö huurtuu nopeasti, kun ilmassa oleva kosteus tiivistyy kylmiin pintoihin. Täsmälleen sama ilmiö tapahtuu myös eristeessä jokaisen höyrynsulussa olevan vuotokohdan kohdalla.


Rakennuksen vaipan vuotaminen on yleisin kosteusvaurioiden aiheuttaja.
Kun talviaikainen sisäilman kosteus kulkeutuu eristeisiin, se tiivistyy rakenteen kylmiin pintoihin.

DIFFUUSIOTIIVIS RAKENNE

Höyrynsulkumuovi on diffuusiotiivis

Diffuusiotiivis rakenne tarkoittaa sitä, että estetään tehokkaasti nykyajan asumisesta syntyvän vesihöyryn pääsy rakenteeseen. Kun käytetään riittävän korkean vesihöyryn vastuksen omaavaa tuotetta (Sd-arvo > 8m), voidaan puhua höyrynsulusta. Tämän rakenteen tulee olla ehdottomasti ilmatiivis. Höyrynsulmuovin kanssa eristeenä käytetään lähes aina mineraalivillaa. Mineraalivilla ei sido kosteutta. Koska rakenne kuivuu ainoastaan ulospäin, tulee ulkoseinän diffuusiovastuksen ulospäin olla mahdollisimman pieni. Etenkin jäähdyteyissä rakennuksissa voi höyrynsulun ulkopintaan tiivistyä vettä. Tämä lisää kosteuvaurion riskiä. Rakenne kastuu enemmän kuin se kuivuu.

HENGITTÄVÄ RAKENNE

Rakenteiden hengittävyys tarkoittaa sitä, että rakenteessa käytetyt materiaalit päästävät ilmassa olevaa kosteutta kulkeutumaan lävitseen. Tästä on hyötyä etenkin kesällä, kun eristeessä oleva kosteus pyrkii tiivistymään viileämpiin sisäpuolisiin rakenteisiin. Talvella rakenteen hengittävyys sen sijaan lisää kosteusrasitusta eristeessä, koska vesihöyryn osapaine on sisätiloissa suurempi kuin eristeessä ja kosteus pyrkii tasaantumaan eristeen suuntaan.

Ilmansulkupaperi ei ole höyrynsulku.

Hengittävä rakenne tehdään yleensä niin, että rakenteen sisäpinnassa käytetään ilmansulkuna tarkoitukseen sopivaa ilmansulkupaperia. Paperin diffuusiovastus (Sd-arvo 2-4m) on huomattavasti pienempi kuin höyrynsulkumuovina yleensä käytetyn PE-kalvon (Sd arvo 50m). Tästä syystä vesihöyryn osapaine pääsee tasaantumaan eristeen ja sisätilojen välillä. Ilmansulkupaperin kanssa käytetään hygroskooppisia eristemateriaaleja, kuten selluvillaa tai puukuitueristettä, joilla on kyky sitoa ilmansulkupaperin läpi tuleva kosteus itseensä. Suuri kosteuskuorma eristeessä heikentää aina eristeen eristyskykyä. Ilmansulkupaperin tehtävä on estää ilmavuodot ja tehdä rakenteesta ilmatiivis. Paperi toimii parhaiten rakennuksessa, jonka käyttö on talvella vähäistä.

tt_hengittava

Hengittävä höyrynsulku päästää vesihöyryä lävitseen kesällä ja talvella.

INTELLO – KOSTEUTTA OHJAAVA HYGROKALVO

DIFFUUSIOTIIVIS SEKÄ HENGITTÄVÄ RAKENNE

INTELLO – KOSTEUTTA OHJAAVA HÖYRYNSULKU

INTELLO -höyrynsululla on ilman suhteellisen kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus. Se on kuivassa ympäristössä diffuusiotiivis ja kosteassa diffuusioavoin. Tämä tarkoittaa sitä, että se toimii tiiviinä kosteussulkuna talvella, mutta päästää kesällä höyrynsulun pintaan tiivistyvän kosteuden lävitseen sisätiloihin.

Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta ilmatiiveys on ehdoton vaatimus myös kosteutta ohjaavalla INTELLO -höyrynsululla toteutetuille rakenteille.

NÄIN INTELLO TOIMII KESÄLLÄ

INTELLO voi poistaa vesihöyryä eristeestä sisätiloihin jopa 80 g / m2 vuorokaudessa.

Kesällä eristekerros lämpenee ja sen sisällä oleva ilma on lämpimämpää kuin sisätiloissa. Kun lämmin ilma kohtaa sisäpuolen viileän rakenteen, se alkaa jäähtyä. Jos eristeen tuuletuksesta ei ole huolehdittu riittävästi ja kastepistelämpötila saavutetaan, ylimääräinen kosteus tiivistyy rakenteisiin. Varsinkin, jos sisätiloja viilennetään esimerkiksi lämpöpumpun avulla, vesihöyryä voi tiivistyä huomattavia määriä.

INTELLO -höyrynsulun diffuusiovastus voi olla kesän paluudiffuusiossa niinkin pieni, kuin 0,25 m. Tämä tarkoittaa sitä, että se pidättää vesihöyryn osapaineen tasaantumista ainoastaan saman verran, kuin 25 cm paksu ilmakerros.

tt_intellokesa
Kesällä INTELLO päästää eristeeseen kertyneen vesihöyryn sisätiloihin

NÄIN INTELLO TOIMII TALVELLA

INTELLO estää tehokkaasti vesihöyryn kulkeutumista eristeeseen.

Talvella vesihöyryn osapaine on korkeampi sisätilossa ja se pyrkii tasaantumaan vuotokohtien kautta eristeen suuntaan. Tutkimusten mukaan höyrynsulun vuotojen aiheuttama kosteuskuormitus vastaa kastemäärältään n. 250 g/m2 silloinkin, kun asennus on tehty asianmukaisesti. Yleisemmin vuotokohdat sijaitsevat ikkunan puitteissa ja höyrynsulun läpivientien kohdalla.

Talvella INTELLO -höyrynsulun diffuusiovastus on jopa yli 16 m (Rh 30%) Tämä tarkoittaa sitä, että se pidättää erittäin tehokaasti vesihöyryn kulkeutumista eristeeseen.

Yhdessä pro clima läpivientikauluksien ja ikkunaliitosnauhojen kanssa INTELLO mahdollistaa sen, että rakenteet voidaan tehdä pysyvästi ilmatiiviiksi. Tiiviit rakenteet antavat parhalla mahdollisella tavalla suojaa kosteus- ja homevaurioita vastaan.

tt_intellotalvi

Talvella INTELLO estää vesihöyryn kulkeutumisen huoneilmasta eristeeseen

INTELLO höyrynsulun vesihöyryn diffuusiovastus vaihtelee ilman suhteellisen kosteuden mukaan välillä 0,25 m – yli 20 m.

SYSTEM INTELLO

KOSTEUTTA OHJAAVA RAKENNE

VTT:n sertifioimassa System INTELLO -järjestelmässä on ilmatiivis ja erittäin tehokkaasti hengittävä rakenne. Rakenteen hengittävyys toteutetaan INTELLO -höyrynsulkukankaalla, jossa yhdistyvät muovin ja paperin parhaat puolet.

Järjestelmään kuuluvat täydelliset tiivistysjärjestelmät puu,- ja kivitaloille. Testatut ja käyttötarkoitukseen suunnitellut tiivistysteipit sekä läpivientikappaleet. Liitosnauhat ikkunoiden ja ovien karmien tilkeraon tiivistämiseen eri runkovaihtoehdoille täydentävät koko tuoteperheen yhteensopivuuden .

tt_kosteuttaohjaava

Kosteutta ohjaava Intello -höyrynsulku päästää vesihöyryä lävitseen kesällä enemmän kuin talvella. Siksi se antaa paremman suojan kosteusvaurioita vastaan kuin paperi.

Kosteutta ohjaava rakenne hengittää tehokkaasti

System Intello -tiivistysjärjestelmässä käytetään höyrynsulkupaperin sijaan kangasta, jonka vesihöyrynläpäisyominaisuudet muuttuvat vallitsevan ilmankosteuden mukaan. Se päästää kesällä paperin tavoin eristeeseen kertyvän kosteuden lävitseen sisätiloihin, mutta talvella se toimii muovin lailla tiiviinä höyrynsulkutasona estäen vesihöyryn osapaineen tasaantumisen huonetilasta eristeeseen.

Koska System Intello -tiivistysjärjestelmä päästää kosteutta lävitseen vain silloin, kun se on rakenteiden kuivumisen kannalta tarkoituksenmukaista, käytämme mielellämme sillä toteutetusta rakenteesta nimeä kosteutta ohjaava rakenne. Ominaisuuksistaan johtuen järjestelmä antaa paremman suojan kosteusvaurioita vastaan kuin tavanomaiset paperilla toteutetut hengittävät rakenteet tai muovilla toteutetut diffuusiotiiviit rakenteet, eli pullotalot.

Kosteutta ohjaavan Intello -höyrynsulun vesihöyryn diffuusiovastus muuttuu ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Kesällä sen kosteudensiirtokyky on moninkertainen paperiin verrattuna.

KUIVUMISVARAA RAKENTEILLESI – VALITSE HÖYRYNSULUKSI INTELLO