Soita meille : 0207 439 670 · info@tiivistalo.fi

Merkkiainekoe – Contega Solido SL

Merkkiainekoe – Contega Solido SL

Contega Solido SL -liitosnauhalla tiivistetyn ikkuna-aukon ilmanpitävyyttä on testattu merkkiainekokeella. Merkkiainekokeella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa tunnistettavan kaasun ja paine-eron avulla pyritään löytämään rakenteessa olevat vuotokohdat. Merkkiainekokeet on tehty  RT-14-11197 – Rakenteiden ilmavuotojen tarkastelu merkkiainekokein -ohjekortin mukaisesti.

Tässä merkkiainekokeessa testattiin asennustapaa, jossa ikkunan nurkkiin asennettiin liitosnauhan lisäksi Tescon Incav -nurkkaliitospalat ja Wyflexa-tiivistysmassa.

Asennustapa

Testirakennuksen ulkoseinärakenne sisältä ulospäin oli seuraava:
1. Tasoite
2. 88 mm väliseinäharkko
3. 150 mm puurunko + mineraalivilla
4. 13 mm tuulensuojakipsilevy

Ikkunakarmin ja ikkunapielien pinnat puhdistettiin polyuretaanivaahtoroiskeista ja muusta liasta ennen liitosnauhan asentamista. Ikkunan nurkkiin asennettiin ensin Tescon Incav –nurkkakappaleet (kuva 1).

Nurkkakappaleiden asentamisen jälkeen ikkunan sivuille asennettiin Contega Solido SL -liitosnauhat limittäen ne noin 20 – 50 mm nurkkakappaleiden päälle (kuva 2). Liitosnauhan vastepinta ikkunakarmissa oli noin 5 – 10 mm.

Nurkkakappaleiden ja ikkunapielien nurkkien rajapinnat tiivistettiin lopuksi vielä siveltävällä Wyflexa –tiivistysmassalla (kuva 3).

Kuva 1. Ikkunan nurkkiin asennettiin ensin Tescon Incav –nurkkakappaleet.

Kuva 2. Nurkkakappaleiden asentamisen jälkeen ikkunan sivuille asennettiin Contega Solido SL -liitosnauhat.

Kuva 3. nurkkien rajapinnat tiivistettiin lopuksi vielä siveltävällä Wyflexa –tiivistysmassalla.

Tutkimusmenetelmä

Ilmatiiviyttä tutkittiin Sensistor 9012 WRS merkkiaineanalysaattorilla sekä siihen liitettävällä anturilla H21. Laitteella havaitaan merkkiainekaasua (5 % H2 + 95 % N2). Analysaattorin herkkyys merkkiaineelle on 0,7 ppm. Merkkiainelaiteanalysaattorin herkkyyttä voidaan säätää tasoille 1-10. Asennusten tiiviyttä mitattiin laitteen herkimmällä herkkyystasolla 10. Mittaus suoritettiin alipaineistamalla testirakennus kavanapuhaltimella n. 10-12 Pa alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden (kuva 4). Paine-eroa mitattiin koko testauksen ajan Testo 512 – paine-eromittarilla.

Kuva 4. Mittaus suoritettiin alipaineistamalla testirakennus kavanapuhaltimella n. 10 – 12 Pa alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden.

Havainnot

Aistinvaraisesti arvioiden asennus oli toteutettu siististi. Reikiä tai poimuuntumista liitosnauhan pinnoilla tai liitosnauhan irtoamista alustastaan ei havaittu. Merkkiainelaitteella havaittiin ilmavuotoja kaikista nurkissa nurkkakappaleen takakulmista, joille asti ei ollut ulotettu Wyflexa-tiivistysmassaa. Vuodot olivat voimakkuudeltaan vähäisiä. (kuva 5).

Kuva 5. Merkkiainelaitteella havaittiin ilmavuotoja kaikista nurkissa nurkkakappaleen takakulmista, joille asti ei ollut ulotettu Wyflexa-tiivistysmassaa.

Johtopäätökset

Aistinvaraisten havaintojen, tehtyjen kokeiden ja kokeista saatujen tulosten perusteella Contega Solido SL –liitosnauhalla, Tescon Incav –nurkkakappaleella ja Wyflexa –tiivistysmassalla voidaan ikkunan karmirakenne liittää ilmanpitävästi ulkoseinän höyrynsulkukerrokseen. Liitosnauha-asennuksessa havaitut vähäiset ilmavuodot johtuvat nurkkakappaleessa valmistusvaiheessa syntyneen taitoksen nurkkaan jäävistä pienistä ilmayhteyksistä liitoksen läpi. Täysin ilmatiivis asennus on mahdollista toteuttaa ulottamalla Wyflexa –tiivistysmassa nurkkakappaleen pohjaan saakka.