Merkkiainekokeet

Merkkiainekoe

Ikkuna-aukkojen tiivistämiseen tarkoitettujen tuotteidemme ilmanpitävyyttä ja asennusohjeidemme toimivuutta on testattu merkkiainekokeella. Merkkiainekokeella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa tunnistettavan kaasun ja paine-eron avulla pyritään löytämään rakenteessa olevat vuotokohdat. Merkkiainekokeet on tehty  RT-14-11197 – Rakenteiden ilmavuotojen tarkastelu merkkiainekokein -ohjekortin mukaisesti.

Rakenteeseen lasketaan kaasua

Kokeessa rakenteen sisään lasketaan merkkiainekaasua, jossa on 5 % vetyä (H2) ja 95 % typpeä (N2). Kaasun annetaan levitä rakenteeseen muutaman minuutin ajan.

Mittaustila alipaineistetaan

Mittaustila alipaineistetaan kanavapuhaltimella ympäröiviin tiloihin nähden 10 – 15 Pa. Paine-eroa valvotaan paine-eromittarilla. Jos rakenne vuotaa, alipaine imee merkkiaineen vuotokohdista mittaustilaan.

Vuotokohtia etsitään analysaattorilla

Ilmatiiviyttä tutkitaan merkkiaineanalysaattorilla. Analysaattori reagoi merkkiainekaasussa olevaan vetyyn, jota ei normaalisti ole ilmassa maanpinnan tasolla. Analysaattorin tasoa voidaan säätää asteikolla 1-10.

Mitattavissa rakennuksissa analysaattorin taso säädetään vaaditun ilmatiiveystason mukaan.

Tavanomainen: taso 1-5.
Vaativa: taso 5-7.
Erittäin vaativa: taso 10.
Tuotetestauksissa käytetään aina tasoa 10.

MERKKIAINEKOKEET

Merkkiainekoe – Aerosana Visconn -tiivistyspinnoite

Merkkiainekoe – Contega Solido SL -liitosnauha

Merkkiainekoe – Contega SL -liitosnauha

Merkkiainekoe – Tescon Vana -tiivistysteippi