TIIVISTYSOHJE PUUTALOLLE, JOSSA KÄYTETÄÄN HÖYRYNSULKUNA HÖYRYNSULKUKANGASTA TAI -MUOVIA

VALITSE KOHDE

IKKUNOIDEN JA OVIEN KARMIEN TIIVISTÄMINEN YMPÄRÖIVIIN SISÄPUOLISIIN RAKENTEISIIN

TYÖVAIHEET

Ikkunan tiivistämisessä voidaan käyttää seuraavia liitosnauhoja: Sisäpuolelle Contega SL tai Contega Solido SL-D, ulkopuolelle Contega EXO tai Contega Solido EXO-D. Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen.

Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen nauhan asentamista. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella.

1. Tekstipuolen suojapaperi poistetaan ja liitosnauha kiinnitetään karmin reunaan koko liimaraidan leveydeltä. Contega SL asennetaan karmin sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan. Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli n. 40 mm ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Ylityslenkkien juuressa ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla.

Kun karmi on kierretty, liitosnauhan päät liitetään yhteen TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON F -liimalla. Tämän jälkeen ikkuna voidaan asentaa paikoilleen. Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan kuivuttuaan pois.

2. Kääntöpuolen suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Jos ylityslenkki on liian pitkä ja nauha jää kulmissa laskokselle, laskos liimataan kiinni Orcon F -tiivistysliimalla.

3. Sisäverhouslevyt ja peitelistat asennetaan paikoilleen. Liitosnauha jää piiloon niiden alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 25 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Kun ikkuna on asennettu, ylimääräinen uretaani leikataan pois ja nauha kiinnitetään rakenteeseen.

Sisäverhouslevyt ja peitelistat asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SL

CONTEGA SL

CONTEGA SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima ilmatiiveyden varmistamiseen hankalissa asennuspaikoissa

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

IKKUNOIDEN JA OVIEN KARMIEN TIIVISTÄMINEN YMPÄRÖIVIIN ULKOPUOLISIIN RAKENTEISIIN

TYÖVAIHEET

Ikkunan tiivistämisessä voidaan käyttää seuraavia liitosnauhoja: Sisäpuolelle Contega SL tai Contega Solido SL-D, ulkopuolelle Contega EXO tai Contega Solido EXO-D.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Nauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella.

1. Tekstipuolen suojapaperi poistetaan ja liitosnauha kiinnitetään karmin reunaan koko liimaraidan leveydeltä. Contega SL asennetaan karmin sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan. Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli n. 40 mm ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Ylityslenkkien juuressa ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla.

Lopuksi nauhan päät liitetään yhteen TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON F -liimalla.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan ikkuna-aukkoon ensin vaakaosalle ja sitten sivuosille 50 – 100 mm:n korkeuteen. Nauha painetaan huolellisesti ikkuna-aukon nurkkaan.

3. Ikkuna asennetaan paikoilleen. Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan pois.Ikkunakarmiin asennettu Contega EXO -liitosnauha kiinnitetään rakenteeseen ja Extoseal Encors -nauhan päälle.

Ulkoverhous ja peitelistat asennetaan paikoilleen. Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 25 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega EXO -nauha kiinnitetään rakenteeseen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SL

CONTEGA SL

CONTEGA SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

CONTEGA EXO

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

EXTOSEAL ENCORS

EXTOSEAL ENCORS

EXTOSEAL ENCORS

Venyvä butyylikuminauha vesi- ja kynnyspeltien alle.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima hankalasti tiivistettäviin paikkoihin.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi kaikkeen tiivistämiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

YLÄPOHJAN JA ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKUJEN LIITOS

TYÖVAIHEET

Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja LVI-putkien ympärille tulevat läpivientikaulukset höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsulun asentamista.

Yläpohjan höyrynsulut tiivistetään toisiinsa ja seinän höyrynsulkuun Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä. Ennen tiivistämistä tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla tai harjalla..

1. Intello höyrynsulkukankaat asennetaan mahdollisimman leveinä kaistaleina, jotta tiivistettävien saumojen määrä olisi mahdollisimman pieni. Kankaat kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan 10 – 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään 10 – 15 cm edellisen päälle.

Jos höyrynsulku rikkoontuu esimerkiksi koolausta asennettaessa, höyrynsulun reiät paikataan tiivistysteipillä.

2. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään höyrynsulkukalvojen liitoskohtaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Teippi katkaistaan repäisemällä ja hierretään tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin muodostuvien höyrynsulkujen laskostusten kohdalla. Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

3. Sisäkatto ja ulkoseinän sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

Höyrynsulkukalvot limitetään höyrynsylkukalvosta riippuen n. 150 – 200 mm toistensa päälle.

Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään höyrynsulkukalvojen liitoskohtaan.

Tiivistysteippi peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO XN

INTELLO XN

INTELLO XN

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liitoskappale sisänurkan tiivistämiseen.

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liitoskappale ulkonurkan tiivistämiseen

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

LVI-PUTKIEN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

LVI-putket tiivistetään höyrynsulkuun Roflex-läpivientikauluksilla. Roflex-kaulukset asennetaan putkien ympärille höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsuln asentamista.

Ennen tiivistämistä tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkuun tehdään putkien ja kaapelin kokoiset reiät ja putket tuodaan höyrynsulkulevyn läpi. Jos reikä on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

2. Roflex-läpivientikaulus asennetaan putken ympärille. Teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään puoliksi höyrynsulkuun ja puoliksi Roflex-läpivientikauluksen reunaan. Kauluksen kulmissa teipit tuodaan toistensa yli ristiin.

Paksut putket voi tiivistää myös Tescon No.1 -tiivistysteipillä seuraavasti. Teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään läpivientiputken pintaan putken suuntaisesti niin, että se ulottuu reilusti höyrynsulun päälle. Teippiä kiinnitettäessä teipin liimanauhaa venytetään niin, että se asettuu rypyttömästi putken ja höyrynsulun pintaan. Sama työvaihe toistetaan kunnes putki on kokonaan kierretty.

3. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoilleen, teippi ja kaulukset jäävät piiloon sen alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin ja läpivientikauluksen vastepintojen on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkuun tehdään putken kokoinen reikä ja putki tuodaan levyn läpi.

Kaulus asennetaan putken ympärille ja kiinnitetään höyrynsulkuun liimapinnastaan tai tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

ROFLEX

ROFLEX

ROFLEX

Läpivientikaulukset LVI-putkille.

<a href=”http://www.tiivistalo.fi/lapiviennit/”>Tuotekortti</a>

KAFLEX

KAFLEX

KAFLEX

Läpivientikaulukset kaapeleille ja sähköputkille.

Tuotekortti

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

SÄHKÖPUTKIEN JA -KAAPELEIDEN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Sähköputket ja kaapelit tiivistetään höyrynsulkuun Kaflex-läpivientikauluksilla. Kafflex-kaulukset asennetaan putkien ympärille höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsuln asentamista.

Ennen tiivistämistä läpivientikauluksen alle jäävä höyrynsulun vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoinen reikä ja putki tai kaapeli tuodaan höyrynsulun läpi. Jos höyrynsulkua joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

2. Kaflex-läpivientikaulus asennetaan putken tai kaapelin ympärille, suojapaperi poistetaan ja kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

Usean kaapelin nippu tiivistetään höyrynsulkuun Kaflex Multi -läpivientikauluksella. Kauluksessa ei ole valmista liimapintaa, vaan se kiinnitetään höyrynsulkuun Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

3. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet reiät tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon No.1 -tiivistysteipillä. Tyhjien putkien päät tiivistetään Stoppa-tiivistystulpilla.

Sisäverhouslevyt voidaan asentaa paikoilleen.

Jos putket on jo asennettu

Jos putket tai kaapelit on jo asennettu, ne voidaan tiivistää osittain halkaistulla Kaflex Post -tiivistysteipillä. Kaflex Post -tiivistysteippi asennetaan putken ympärille, suojapaperi poistetaan ja kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin ja läpivientikauluksen vastepintojen on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkuun tehdään putken kokoinen reikä ja putki tuodaan levyn läpi.

Kaulus asennetaan putken ympärille ja kiinnitetään höyrynsulkuun liimapinnastaan.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

ROFLEX

ROFLEX

ROFLEX

Läpivientikaulukset LVI-putkille.

<a href=”http://www.tiivistalo.fi/lapiviennit/”>Tuotekortti</a>

KAFLEX

KAFLEX

KAFLEX

Läpivientikaulukset kaapeleille ja sähköputkille.

Tuotekortti

INTELLO XN

INTELLO XN

INTELLO XN

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

SÄHKÖRASIOIDEN TIIVISTÄMINEN
HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Jos höyrynsulkuun joudutaan tekemään reikä sähkörasioiden asentamista varten, sähkörasiat asennetaan Instaabox-asennuslaatikon avulla. Asennuslaatikkoa jatketaan tarvittaessa sopivan mittaiseksi leikkaamalla kahdesta tai useammasta laatikosta toinen pääty irti ja limittämällä laatikot yhteen. Sauma tiivistetään laatikon takaa Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulkun vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkuun tehdään asennuslaatikon upotusalueen kokoinen reikä. Reiän taakse kiinnitetään asennuslauta sähkörasian kiinnittämistä varten.

Jos höyrynsulkua joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

2. Sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään laatikkoon merkityistä esivalmistelluista kohdista. Asennuslaatikko tiivistetään reunoistaan Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä höyrynsulkuun.

3. Sähkörasia kiinnitetään ruuveilla asennuslaatikon läpi sen takana olevaan asennuslautaan.

Sisäverhouslevyt voidaan asentaa paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava aina vähintään 25 mm leveä.
 • Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Tiivistysteipin vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkuun tehdään reikä ja asennuslauta asennetaan paikoilleen.

Asennuslaatikko asennetaan paikoilleen ja tiivistetään höyrynsulkuun.

Sähkörasia ja sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INSTAABOX

INSTAABOX

INSTAABOX

Ilmatiivis asennuslaatikko sähkörasioille

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä tiivistysteippi.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön tiivistysteippi.

Tuotekortti

INTELLO XN

INTELLO XN

INTELLO XN

Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

VÄLIPOHJAPALKKIEN TIIVISTÄMINEN ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKUUN

TYÖVAIHEET

Yläkerran höyrynsulku tulee liittää alakerran höyrynsulkuun katkeamattomasti ja niin, ettei höyrynsulkutasoon jää ilmavuotoja. Jos välipohjapalkit joudutaan viemään höyrynsulkukalvon läpi, palkit tiivistetään höyrynsulkuun venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

1. Kehätalojen ja kaksikerroksisten talojen päätyseinällä erillinen höyrynsulkukaistale asennetaan reunimmaisen välipohjapalkin ja seinärungon väliin. Lopuksi höyrynsulkukaistale tiivistetään reunoistaan ulkoseinän höyrynsulkuun Tescon no.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

2. Jos sivuseinän höyrynsulku joudutaan tuomaan välipohjapalkiston läpi, höyrynsulku tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä. Höyrynsulkukalvo leikataan ensin välipohjapalkin kohdalta noin 25 cm:n matkalta halki ja helmat pudotetaan palkkien väliin.

3. Tescon No.1 -tiivistysteipistä leikataan palkin sivua pitempiä paloja. Teippi liimataan palkin ja höyrynsulkulevyn liitoskohtaan ja ylimenevät teipin päät käännetään palkin sivulle.

Kulmissa teippiä venytetään niin, että se seuraa tiivistettävää saumaa ja palkin pintaa. Teippi kiinnitetään alustaansa voimakkaasti hiertäen ilmatiiviiksi liitokseksi.

Välipohjapalkkien välissä suositellaan käyttämään välikapulointia, jotta teippaus voidaan suorittaa kovaa pintaa vasten.

Lopuksi tiivistetään välipohjapalkin alapuolella auki leikatut helmat toisiinsa Tescon no.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepintojen on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Reunimmaisen välipohjapalkin taakse asennettu höyrynsulkukaistale tiivistetään ylä- ja alakerran höyrynsulkuihin tiivistysteipillä.

Yläkerran höyrynsulku leikataan palkkien kohdalta halki ja helmat pudotetaan palkkien väliin.

Höyrynsulku tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä tiivistysteipillä.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO

INTELLO

INTELLO

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

PUURAKENTEISEN ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN HÖYRYNSULUN LIITOS

TYÖVAIHEET

Rossipohjaisen puualapohjan höyrynsulut tiivistetään toisiinsa ja seinän höyrynsulkuun Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä. Ennen tiivistämistä tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla tai harjalla.

1. Ulkoseinän höyrynsulku asennetaan niin, että höyrynsulun helma taitetaan alapohjan höyrynsulun päälle. Tarvittaessa höyrynsulkua jatketaan ja liitossauma tiivistetään tiivistysteipillä.

2. Tiivistysteippi liimataan kokonaisuudessaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi kiinnitetään voimakkaasti hiertäen ilmatiiviiksi liitokseksi ja katkaistaan repäisemällä.

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin muodostuvien höyrynsulkujen laskostusten kohdalla. Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

3. Lattian ja seinien pintamateriaalit asennetaan paikoilleen. Tiivistysteipin voi peittää kaikilla tavallisilla pintamateriaaleilla.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava aina vähintään 25 mm leveä.
 • Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen tiivistysteipin asentamista.

Ulkoseinän höyrynsulun helma taitetaan alapohjan höyrynsulun päälle.

Tiivistysteippi kiinnitetään suojapaperia purkaen höyrynsulkujen liitoskohtaan.

Tiivistysteippi peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO XN

INTELLO XN

INTELLO XN

Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

M1-päästöluokiteltu venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liimattava sisänurkan tiivistyskappale

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liimattava ulkonurkan tiivistyskappale.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

BETONIRAKENTEISEN ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN HÖYRYNSULUN LIITOS

TYÖVAIHEET

Ulkoseinän höyrynsulku kannattaa asentaa ennen lattian valamista (A). Höyrynsulku jätetään reilusti pitkäksi ja taitetaan eristeen päälle. Nurkkaan jätetään riittävästi painumisvaraa.

Jos lattia on jo valettu, seinän höyrynsulku tiivistetään maanvaraiseen betonialapohjaan tai alapohjan ontelolaatastoon Contega Solido SL -liitosnauhalla (B). Ennen tiivistämistä betoniliima hiotaan pois ja lattia puhdistetaan huolellisesti.

1. Liitosnauhan alle jäävä betoninen vastepinta pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat tasoitetaan ennen pohjustusaineen levittämistä.

Höyrynsulku katkaistaan lattian rajasta niin, että liitosnauha ulottuu erotuskaistan yli betonilattiaan saakka.

Rakennuksen nurkissa höyrynsulku laskostetaan ja laskostuksen saumat tiivistetään Tescon no.1 -tiivistysteipillä ilmatiiviksi liitokseksi. Tescon Incav- ja Tescon Invex -nurkkakappaleet helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

2. Contega Solido SL -liitosnauha kiinnitetään suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

3. Liitosnauhan voi peittää tasoitteella, maalilla ja erilaisilla pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi parketilla ja keraamisella laatalla.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava betoniin vähintään 30 mm ja höyrynsulkuun 25 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Pohjusta liitosnauhan betoninen vastepinta.

Liitosnauha kiinnitetään suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten lattiaan.

Liitosnauha peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

Tuotekortti

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

M1-päästöluokiteltu venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liimattava sisänurkan tiivistyskappale

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liimattava ulkonurkan tiivistyskappale.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

TUULENSUOJALEVYJEN TIIVISTÄMINEN

TYÖVAIHEET

Tuulensuojalevyt asennetaan valmistajan ohjeen mukaisesti ja tiivistetään toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Tiivistysteipin alle jäävät tuulensuojalevyjen vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella ennen tiivistysteipin asentamista.

1. Tuulensuojalevyjen rikkoontuneet pinnat sekä liitossaumojen ympärillä olevat kolot ja painaumat peitetään erillisillä teipin paloilla niin, että tiivistysteipille saadaan tasainen vastepinta.

2. Tescon Vana -tiivistysteippi puretaan rullalta suojapaperia purkaen ja asennetaan alustaansa niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi hierretään tiukasti alustaansa kiinni ja katkaistaan repäisemällä.

3. Jotta lämmöneriste toimisi oikein, pitää tuulensuojan saumat ja liitokset tiivistää huolellisesti ympäröiviin rakenteisiin. Jos esimerkiksi ikkunoiden ja ovien ulkopuolinen liitosnauha ei ulotu ulkoseinän tuulensuojaan saakka, tuulensuojan ja liitosnauhan välinen rako tiivistetään tiivistysteipillä.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava huokoisille alustoille vähintään 30 mm ja puuhun 10 mm leveä.
 • Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepintojen lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Tiivistysteipin vastepinnat pohjustetaan pohjustusaineella.

Tescon Vana -tiivistysteippi asennetaan levyjen ja rakenteiden liitossaumoihin.

Aukkojen kohdalla tiiveys varmistetaan tarvittaessa tiivistysteipillä.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Tiivistysteippi tuulensuojalevyjen tiivistämiseen toisiinsa.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä tiivistysteippi tuulensuojalevyjen tiivistämiseen kattopalkkeihin ja muihin hankaliin kohteisiin.

Tuotekortti

TESCON PRIMER

TESCON PRIMER

TESCON PRIMER

Pohjustusaine huokoisille ja huonosti tarttuville alustoille.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF