TIIVISTYSOHJE PUUTALOLLE, JOSSA KÄYTETÄÄN HÖYRYNSULKUNA HÖYRYNSULKULEVYÄ

VALITSE KOHDE

YLÄPOHJAN JA ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKULEVYJEN LIITOS

TYÖVAIHEET

Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja LVI-putkien ympärille tulevat läpivientikaulukset höyrynsulkulevyn korkeudelle ennen höyrynsulkulevyn asentamista.

Yläpohjan höyrynsulkulevyt tiivistetään toisiinsa Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä. Yläpohjan ja ulkoseinien höyrynsulkulevyjen liitos tiivistetään Contega Solido SL -liitosnauhalla.

Ennen tiivistämistä tiivistysteipin ja liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan huolellisesti pölystä, rasvasta, silikonista ja muista tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista.

1. Höyrynsulkulevyt asennetaan valmistajan ohjeen mukaisesti ja tiivistetään toisiinsa Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

2. Contega Solido SL -liitosnauha kiinnitetään suojapaperia purkaen ensiksi yläpohjan höyrynsulkulevyn reunaan.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään ulkoseinän höyrynsulkulevyyn. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

3. Sisäkatto ja ulkoseinän sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava aina vähintään 25 mm leveitä.
 • Liitosnauhassa ja teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Levyt tiivistetään toisiinsa ja liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan.

Liitosnauha kiinnitetään ensin yläpohjan höyrynsulkulevyyn ja sitten seinään.

Liitosnauha peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liitoskappale sisänurkan tiivistämiseen.

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liitoskappale ulkonurkan tiivistämiseen.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

IKKUNOIDEN JA OVIEN KARMIEN TIIVISTÄMINEN YMPÄRÖIVIIN SISÄPUOLISIIN RAKENTEISIIN

TYÖVAIHEET

Ikkunan tiivistämisessä voidaan käyttää seuraavia liitosnauhoja: Sisäpuolelle Contega SL tai Contega Solido SL-D, ulkopuolelle Contega EXO tai Contega Solido EXO-D.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Nauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.

1. Tekstipuolen suojapaperi poistetaan ja liitosnauha kiinnitetään karmin reunaan koko liimaraidan leveydeltä. Contega SL asennetaan karmin sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan. Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli n. 40 mm ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Ylityslenkkien juuressa ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla.

Kun karmi on kierretty, liitosnauhan päät liitetään yhteen TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON F -liimalla. Ikkuna asennetaan paikoilleen. Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan pois.

2. Kääntöpuolen suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Jos ylityslenkki on liian pitkä ja nauha jää kulmissa laskokselle, laskos liimataan kiinni Orcon F -tiivistysliimalla

3. Sisäverhouslevyt ja peitelistat asennetaan paikoilleen. Liitosnauha jää piiloon niiden alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 25 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Kun ikkuna on asennettu, nauhat kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

Sisäverhouslevyt ja peitelistat asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO EXO

CONTEGA SOLIDO EXO

CONTEGA SOLIDO EXO

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO SL-D

CONTEGA SOLIDO SL-D

CONTEGA SOLIDO SL-D

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO EXO-D

CONTEGA SOLIDO EXO-D

CONTEGA SOLIDO EXO-D

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

IKKUNOIDEN JA OVIEN KARMIEN TIIVISTÄMINEN YMPÄRÖIVIIN SISÄPUOLISIIN RAKENTEISIIN

TYÖVAIHEET

Ikkunan tiivistämisessä voidaan käyttää seuraavia liitosnauhoja: Sisäpuolelle Contega SL tai Contega Solido SL-D, ulkopuolelle Contega EXO tai Contega Solido EXO-D.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Nauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.

1. Tekstipuolen suojapaperi poistetaan ja liitosnauha kiinnitetään karmin reunaan koko liimaraidan leveydeltä. Contega SL asennetaan karmin sisäreunaan ja Contega EXO ulkoreunaan.

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli n. 40 mm ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Ylityslenkkien juuressa ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla. Lopuksi nauhan päät liitetään yhteen TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON F -liimalla.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan ikkuna-aukkoon ensin vaakaosalle ja sitten sivuosille 50 – 100 mm:n korkeuteen. Nauha painetaan huolellisesti ikkuna-aukon nurkkaan.

3. Ikkuna asennetaan paikoilleen. Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan pois.Ikkunakarmiin asennettu Contega EXO -liitosnauha kiinnitetään rakenteeseen ja Extoseal Encors -nauhan päälle.

Ulkoverhous ja peitelistat asennetaan paikoilleen. Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 25 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega EXO -nauha kiinnitetään rakenteeseen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO EXO

CONTEGA SOLIDO EXO

CONTEGA SOLIDO EXO

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

ORCON F

ORCON F

ORCON F

Tiivistysliima

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO SL-D

CONTEGA SOLIDO SL-D

CONTEGA SOLIDO SL-D

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle.

Tuotekortti

CONTEGA SOLIDO EXO-D

CONTEGA SOLIDO EXO-D

CONTEGA SOLIDO EXO-D

Diffuusioavoin liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

LVI-PUTKIEN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKULEVYYN

TYÖVAIHEET

LVI-putket tiivistetään höyrynsulkulevyyn Roflex-läpivientikauluksilla. Roflex-kaulukset asennetaan putkien ympärille höyrynsulkulevyn korkeudelle ennen höyrynsulkulevyn asentamista.

Ennen tiivistämistä tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulkulevyn vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkulevyyn tehdään putken kokoinen reikä ja putki tuodaan levyn läpi. Jos höyrynsulkulevyä joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulkulevyn päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

2. Roflex-läpivientikaulus asennetaan putken ympärille. Teipin suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään läpivientikauluksen ja höyrynsulkulevyn liitoskohtaan. Kauluksen kulmissa teipit liimataan toistensa yli ristiin.

Paksut putket voi tiivistää myös Tescon No.1 -tiivistysteipillä seuraavasti. Teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnitetään läpivientiputken pintaan putken suuntaisesti niin, että se ulottuu reilusti höyrynsulkulevyn päälle. Teippiä kiinnitettäessä teipin liimanauhaa venytetään niin, että se asettuu rypyttömästi putken ja höyrynsulkulevyn pintaan. Sama työvaihe toistetaan kunnes putki on kokonaan kierretty.

3. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoilleen, teippi ja kaulukset jäävät piiloon sen alle.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin ja läpivientikauluksen vastepintojen on oltava vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkulevyyn tehdään putken kokoinen reikä ja putki tuodaan levyn läpi.

Kaulus asennetaan putken ympärille ja kiinnitetään höyrynsulkulevyyn tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

ROFLEX

ROFLEX

ROFLEX

Läpivientikaulukset LVI-putkille.

<a href=”http://www.tiivistalo.fi/lapiviennit/”>Tuotekortti</a>

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

SÄHKÖPUTKIEN JA KAAPELEIDEN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKULEVYYN

TYÖVAIHEET

Sähköputket ja kaapelit tiivistetään höyrynsulkulevyyn Kaflex-läpivientikauluksilla. Kafflex-kaulukset asennetaan putkien ympärille höyrynsulkulevyn korkeudelle ennen höyrynsulkulevyn asentamista.

Ennen tiivistämistä läpivientikauluksen alle jäävä höyrynsulkulevyn vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkulevyyn tehdään putken tai kaapelin kokoinen reikä ja putki tai kaapeli tuodaan höyrynsulkulevyn läpi.

2. Kaflex-läpivientikaulus asennetaan putken tai kaapelin ympärille, suojapaperi poistetaan ja kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

Usean kaapelin nippu tiivistetään höyrynsulkuun Kaflex Multi -läpivientikauluksella. Kauluksessa ei ole valmista liimapintaa, vaan se kiinnitetään höyrynsulkuun Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

3. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet reiät tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon No.1 -tiivistysteipillä.
Tyhjien putkien päät tiivistetään Stoppa-tiivistystulpilla.

Sisäverhouslevyt voidaan asentaa paikoilleen.

Jos putket on jo asennettu

Jos putket tai kaapelit on jo asennettu, ne voidaan tiivistää osittain halkaistulla Kaflex Post -tiivistysteipillä. Kaflex Post -tiivistysteippi asennetaan putken ympärille, suojapaperi poistetaan ja kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin ja läpivientikauluksen vastepintojen on oltava vähintään 25 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkulevyyn tehdään putken kokoinen reikä ja putki tuodaan levyn läpi.

Kaulus asennetaan putken ympärille ja kiinnitetään höyrynsulkulevyyn.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX

KAFLEX

KAFLEX

Läpivientikaulukset kaapeleille ja sähköputkille.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

SÄHKÖRASIOIDEN TIIVISTÄMINEN HÖYRYNSULKULEVYYN

TYÖVAIHEET

Jos höyrynsulkulevyyn joudutaan tekemään reikä sähkörasioiden asentamista varten, sähkörasiat asennetaan Instaabox-asennuslaatikon avulla. Asennuslaatikkoa jatketaan tarvittaessa sopivan mittaiseksi leikkaamalla kahdesta tai useammasta laatikosta toinen pääty irti ja limittämällä laatikot yhteen. Sauma tiivistetään laatikon takaa Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulkulevyn vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

1. Höyrynsulkulevyyn tehdään asennuslaatikon upotusalueen kokoinen reikä. Reiän taakse kiinnitetään asennuslauta sähkörasian kiinnittämistä varten.

Jos höyrynsulkulevyä joudutaan jatkamaan, raot täytetään uretaanivaahdolla ja tiivistetään Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

2. Sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään laatikkoon merkityistä esivalmistelluista kohdista. Asennuslaatikko tiivistetään reunoistaan Tescon No.1- tai Tescon Vana -tiivistysteipillä höyrynsulkulevyyn.

3. Sähkörasia kiinnitetään ruuveilla asennuslaatikon läpi sen takana olevaan asennuslautaan.
Sisäverhouslevyt voidaan asentaa paikoilleen.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveitä.
 • Liitosnauhassa ja teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Höyrynsulkulevyyn tehdään reikä ja asennuslauta asennetaan paikoilleen.

Asennuslaatikko asennetaan paikoilleen ja tiivistetään höyrynsulkulevyyn.

Sähkörasia ja sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INSTAABOX

INSTAABOX

INSTAABOX

Ilmatiivis asennuslaatikko sähkörasioille.

Tuotekortti

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

VÄLIPOHJAPALKKIEN TIIVISTÄMINEN ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKULEVYYN

TYÖVAIHEET

Yläkerran höyrynsulkulevy tulee liittää alakerran höyrynsulkulevyyn katkeamattomasti ja niin, ettei höyrynsulkutasoon jää ilmavuotoja. Jos välipohjapalkit joudutaan viemään höyrynsulkulevyjen läpi, palkit tiivistetään höyrynsulkulevyyn venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Ennen tiivistämistä tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan huolellisesti pölystä, rasvasta, silikonista ja muista tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista.

1. Päätyseinällä erillinen kalvomainen höyrynsulkukaistale tiivistetään ylä- ja alareunastaan höyrynsulkulevyihin Tescon -tiivistysteipillä. Höyrynsulkukalvo voidaan asentaa joko palkin taakse tai kuten kuvassa, palkin päälle.

2. Höyrynsulkulevyt asennetaan välipohjapalkkien väleihin valmistajan ohjeen mukaisesti. Levyjen liitossaumat toisiinsa tiivistetään Tescon -tiivistysteipillä.

3. Höyrynsulkulevyt tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä. Teipistä leikataan palkin sivua pitempiä paloja. Teippi liimataan palkin ja höyrynsulkulevyn liitoskohtaan ja ylimenevät teipin päät käännetään palkin sivulle. Kulmissa teippiä venytetään niin, että se seuraa tiivistettävää saumaa ja palkin pintaa. Lopuksi tiivistetään höyrynsulkulevyn ja palkkien alapinnassa olevan tuulensuojakankaan liitos.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Tiivistysteipin vastepintojen on oltava aina vähintään 10 mm leveitä.
 • Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.

Päätyseinällä erillinen höyrynsulkukaistale tiivistetään ylä- ja alakerran höyrynsulkulevyihin tiivistysteipillä.

Höyrynsulkulevyt asennetaan välipohjapalkkien väleihin valmistajan ohjeen mukaisesti. Levyjen liitossaumat toisiinsa tiivistetään Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Höyrynsulkulevyt tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON No.1

TESCON No.1

TESCON No.1

Venyvä yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

Yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle. Useita eri leveyksiä.

Tuotekortti

TESCON POWER

TESCON POWER

TESCON POWER

Tiivistysteippi PE-kalvosta valmistettujen höyrynsulkumuovien tiivistämiseen.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

BETONIRAKENTEISEN ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKULEVYJEN LIITOS

TYÖVAIHEET

Ulkoseinän höyrynsulkulevyt tiivistetään maanvaraiseen betonialapohjaan tai alapohjan ontelolaatastoon Contega Solido SL -liitosnauhalla. Ennen tiivistämistä betoniliima hiotaan pois ja lattia puhdistetaan huolellisesti.

1. Liitosnauhan alle jäävät betonipinnat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat tasoitetaan ennen pohjustusaineen levittämistä. Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

2. Contega Solido SL -liitosnauha kiinnitetään ulkoseinän höyrynsulkulevyyn suojapaperia purkaen niin, että nauha ulottuu reunaerotuskaistan yli betonilattiaan saakka. Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

3. Ulkoseinällä liitosnauha jää sisäverhouslevyn alle. Lattiassa liitosnauhan voi peittää tasoitteella, maalilla ja erilaisilla pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi parketilla ja keraamisella laatalla.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava aina vähintään 10 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Pohjusta puhdistetut vastepinnat.

Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin seinään ja sitten lattiaan.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

Tuotekortti

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

M1-päästöluokiteltu venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liimattava sisänurkan tiivistyskappale

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liimattava ulkonurkan tiivistyskappale.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF

PUURAKENTEISEN ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKULEVYJEN LIITOS

TYÖVAIHEET

Ulkoseinän höyrynsulkulevyt tiivistetään alapohjan höyrynsulkulevyihin Contega Solido SL -liitosnauhalla. Ennen tiivistämistä liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan huolellisesti.

1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

2. Contega Solido SL -liitosnauha kiinnitetään ulkoseinän höyrynsulkulevyyn suojapaperia purkaen niin, että nauha ulottuu reunaerotuskaistan yli alapohjan höyrynsulkulevyyn saakka. Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

3. Lattian ja seinien pintamateriaalit asennetaan paikoilleen. Liitosnauhan voi peittää kaikilla tavallisilla pintamateriaaleilla.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • Liitosnauhan vastepinnan on oltava aina vähintään 10 mm leveä.
 • Liitosnauhassa oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +10 oC.
 • Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Levyjen liitossaumat tiivistetään Tescon No.1 tai Tescon Vana -tiivistysteipillä.

Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin seinään ja sitten lattiaan.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

Tuotekortti

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tuotekortti

TESCON VANA

TESCON VANA

TESCON VANA

M1-päästöluokiteltu venymätön yleisteippi rakennuksen sisä-ja ulkopuolelle.

Tuotekortti

TESCON INCAV

TESCON INCAV

TESCON INCAV

Liimattava sisänurkan tiivistyskappale

Tuotekortti

TESCON INVEX

TESCON INVEX

TESCON INVEX

Liimattava ulkonurkan tiivistyskappale.

Tuotekortti

ASENNUSOHJE

ASENNUSOHJE

Lataa PDF