Soita meille : 0207 439 670 · info@tiivistalo.fi

SOLITEX-kankaat

VESIHÖYRYNLÄPÄISEVYYS

SOLITEX-kankaiden diffuusiovastus (sd) on n. 0,05.

Kosteissa olosuhteissa kankaan diffuusiovastus voi olla jopa alle 0,02 m. Kangas pidättää silloin vesihöyryn osapaineen tasaantumista ainoastaan saman verran kuin kaksi senttimetriä paksu ilmakerros ja kankaan vesihöyrynläpäisyominaisuudet vastaavat n. 5 mm paksua puukuitulevyä.

Kankaan erinomainen kosteudensiirtokyky perustuu kankaan sisään laminoituun hydrofiiliseen kalvoon. Hydrofiilisessa kalvossa ei ole lainkaan huokosia, vaan kosteuden siirtyminen kalvon läpi perustuu kalvomateriaalissa olevien kemiallisten yhdisteiden keskinäisiin reaktioihin. Kalvon molekyylissä on osia, jotka voivat kiinnittää itseensä vesimolekyylejä vetysilloin. Vetysillat ovat suhteellisen heikkoja sidoksia molekyylien välillä. Lämpötilaero kankaan ulko- ja sisäpinnan välillä voi murtaa vetysillat, jolloin kosteus siirtyy aktiivisesti molekyyliketjua pitkin kalvon läpi.

Hydrofiilisen kalvon etuna tavallisimpiin mikrohuosia sisältäviin kalvoihin on sen ylivoimainen veden pitävyys. Lisäksi kalvon toimivuus säilyy vakiona myös pitkällä aikavälillä ja muuttuvissa kosteusolosuhteissa. Kalvon kosteudensiirtokyky ei heikkene lainkaan kankaan likaantuessa ja se paranee ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden kasvaessa.

VEDENPITÄVYYS

SOLITEX-kankaan vedenpitävyys on suurempi kuin 10 000 mm:n vesipatsas.

SOLITEX-kankaan vesitiiveysluokka on W1. Kangas on vesitiivis siihen laminoidun hydrofiilisen kalvon vaikutuksesta. Kalvo on valmistettu polyeetteri-esteri lohkopolymeeristä ja se sijaitsee kankaan kerrosrakenteessa kahden mikrokuituisen polypropyleenikerroksen välissä.

Rakennusmääräyskokoelmassa aluskatteille asetettujen vaatimusten mukaan aluskatteen vesitiiveysluokan tulee olla W1. Tämä tarkoittaa sitä, että aluskatteen tulee läpäistä standardin EN 1928 mukainen vesitiiveystesti. Testissä kankaaseen kohdistetaan 2 kPa:n hydrostaattinen paine kolmessa eri pisteessä kahden tunnin ajan, mikä vastaa 200 mm korkean vesipatsaan aiheuttamaa painetta.

Tekstiiliteollisuudessa kankaan sanotaan olevan vedenpitävä, kun se kestää 1 300 mm:n vesipatsaan, mutta esimerkiksi vaatetusteollisuudessa vedenpitävyyden alarajana pidetään 4 000 mm:n vesipatsaan kestämistä. SOLITEX-kankaiden vedenpitävyys on suurempi kuin 10 000 mm:n vesipatsas.

KANKAAN KERROSRAKENNE

SOLITEX-kankaissa on kolmin- tai nelinkertainen rakenne.
1. SOLITEX-kankaan pintamateriaalina on diffuusioavoin mikrokuituinen polypropyleenikudos.
2. Kankaan sisälle mikrokuituisen pinnan alle on laminoitu vedenpitävä hydrofiilinen kalvo, jolla on erinomaiset kosteudensiirto-ominaisuudet.
3. Kankaan pohjakerroksena on polypropyleeninukka, jonka tarkoituksena on estää vesihöyryn pisaroituminen kankaan pinnalla.
4. Vahvistetussa kankaassa on lisäksi polypropyleeniverkko lisäämässä kankaan repäisyluutta.

Lue lisää SOLITEX-tuotteista

SOLITEX-ALUSKATTEETSOLITEX-TUULENSUOJAT